info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

camera_alt ภาพกิจกรรม
สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มีผู้สมัครนายก อบต. รวมจำนวน 5 คน...
บรรยากาศของการรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน...
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
บรรยากาศของการรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ *ไม่มีผู้สมัคร*
บรรยากาศของการรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ของวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ *ไม่มีผู้สมัคร*
บรรยากาศของการรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ของวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มีผู้สมัครนายก อบต. จำนวน 5 คน...
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการถูกออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน (รอบที่ 14) จำนวน 2 ถุง รวม 2 ครัวเรือน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬาในตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Facebook

Line

language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ