องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
image ประกาศต่างๆ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาชาติตระการต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2567
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ
วันที่ 22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ ร่วมมอบพวงหรีดให้กับสมาชิกกองทุนฯ
นายสมาน อยู่ทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ นำทีมแนวหน้าพาเพลิน ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เชิญชวนคัดแยกขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
วันที่ 13 กันยายน 2566 กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้สนับสนุน กระสอบทราย จำนวน 400 ใบ
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook

Line


แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ชาติตระการ
โทร : 0819616550
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ชาติตระการ
โทร : 0819616550
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้5,477
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,874
ทั้งหมด 264,875


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ