องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
image ประกาศต่างๆ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลชาติตระการ
ตลาดชุมชนสีเขียว ซะกานพาเพลิน
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ ร่วมมอบพวงหรีดให้กับสมาชิกกองทุนฯ
นายสมาน อยู่ทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ นำทีมแนวหน้าพาเพลิน ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เชิญชวนคัดแยกขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
วันที่ 13 กันยายน 2566 กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้สนับสนุน กระสอบทราย จำนวน 400 ใบ
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 1
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook

Line


แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ชาติตระการ
โทร : 0819616550
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ชาติตระการ
โทร : 0819616550
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ sitemap
วันนี้ 105
เดือนนี้5,477
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,874
ทั้งหมด 264,875


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ