info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วย นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ,คณะผู้บริหาร ,ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ...
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 4 ถุง...
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ครั้งที่ 2/2564 ณ...
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 6 ถุง...
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,เจ้าหน้าที่ รพสต.,เจ้าหน้าที่ อสม.,ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 4 ถุง...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬาในตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview208
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Facebook

Line

language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78