องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
description การประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลการปฏิบัติงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การเกี่ยวกับเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละฐานในการคำนวณเงินเดือนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และมาตรการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file การสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2