องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง รับสมัครเด็กใหม่เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ อบต ชาติตระการ เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวน 55 ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ อบต ชาติตระการ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุอุทกภัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวน 55 ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ อบต ชาติตระการ เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำนวน 12 ราย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผู้ประสบภัยจำนวน 12 ราย
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาตติระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5