องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file หนังสือให้ความยินยอมในการขอรับเงินเบี้ย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ใบสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเปอะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แบบคำขอยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำร้องขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1