องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบุญคำ มั่นใหญ่ (ต่อจากเดิม) ถึงที่ดินนายอำโนย หล่ออินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านนางอมรรัตน์ เฮียงกัน ถึงห้วยน้ำตา ช่วงบ้านนายจำเนียร หมื่นแก้ว ถึงบ้านนายวิชัย ทองมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สามแยกถนนทางเข้าบ้านนาเปอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 จากหน้าโรงเรียนบ้านชาติตระการ ถึงบ้านนายอัน ขวัญนาค โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 จำนวน 3 ช่วง สายช่วงที่ 1 จากบ้านนายไสว เฮียงกัน สายช่วงที่ 2 จากบ้านนายตุ่ม หมื่นแก้ว สายช่วงที่ 3 ต่อคอสะพานค poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 3 ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ หมู่ที่ 7 สายชุมชนบ้านน้ำพึง ต่อจากบ้านนายเม็ด เสนานุช ถึงบ้านนางบุญเติม แร่แพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่9 จุดยาภูหย่อง ถึงร่องขี้โก ช่วงหัวสะพานเหล็ก ถึงที่ดินนายวอง โคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิมจากบ้านนางวรรธิดา จันทะคุณ ถึงบ้านนางทอง เนตรแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางวิภารัตน์ หงส์จีน ถึงบ้านนางปรอย มั่นหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง พร้อมตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนายก้อน เนตรสี ถึงบุ่งเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายสนาม ขวัญนาค ถึงบ้านนางวนาพร กลิ่นสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายชำนาญ บามา ถึงบ้านนายบรรจง ทรัพย์พรม (ช่วงต่อจากโครงการเดิม ถึงบ้านนายบรรจง ทรัพย์พรม) โดยวิธีเฉพาะเ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ หมู่ที่ 7 สายชุมชนน้ำพึง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญลือ ขันทอง ถึงไร่นายพร้อง คงทอง (ต่อจากเดิมช่วงไร่ของนายสวัสดิ์ ป้องคูหลวง ถึงไร่นายสมร มั่นเมือง) โด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 4 สายรอบหมู่บ้าน (ต่อจากเดิมช่วงวัดบ้านนาจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4