องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder รายงานงบรับจ่าย
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนกุมพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file : รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1