องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติผู้มายื่นขออนุญาต ก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สถิติผู้มายื่นขออนุญาต ก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร เดือนเมษายน 2565ถึงเดือนกันยายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สถิติผู้มายื่นขออนุญาต ก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคารประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
photo บัญชีรับเรื่องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
photo บัญชีรับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1