องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 0819616550
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9616550
นางสาววดี แสนแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0631467919
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0276798
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-9534210