องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
group คณะผู้บริหาร
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นายสังเวียน เต่านนท์
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0885551852
นายสมาน อยู่ทิม
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0895656973
นางสาวจินตนา หล่ออินทร์
เลขานุการนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932496362