องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ ร่วมมอบพวงหรีดให้กับสมาชิกกองทุนฯ [22 กันยายน 2566]
นายสมาน อยู่ทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ นำทีมแนวหน้าพาเพลิน ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [22 กันยายน 2566]
เชิญชวนคัดแยกขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย [20 กันยายน 2566]
วันที่ 13 กันยายน 2566 กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [13 กันยายน 2566]
วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้สนับสนุน กระสอบทราย จำนวน 400 ใบ [12 กันยายน 2566]
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก [11 กันยายน 2566]
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง [1 กันยายน 2566]
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 1 [28 สิงหาคม 2566]
โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน [25 สิงหาคม 2566]
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ [21 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 220 รายการ)