องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ [24 มิถุนายน 2565]
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [17 มิถุนายน 2565]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โครงการเยาวชนอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลชาติตระการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ [15 มิถุนายน 2565]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ร่วมกันลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาดินเค็มสไลด์ลงนาข้าว [15 มิถุนายน 2565]
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อแสดงถึงความรัก ความสามัคคีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ [13 มิถุนายน 2565]
วันที่ 9 มิถุนายน 2565เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯทพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [3 มิถุนายน 2565]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จัดโครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [31 พฤษภาคม 2565]
เหล่ากาชาดพิษณุโลกสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน หลังละ 50,000 บาท ให้กับ นางสาวเรือนแก้ว พุกจันทร์ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 7 ตำบลชาติตระการ [25 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 180 รายการ)