องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายละเอียด : วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีนางสาวศุวภัทร หมื่นชม หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน โดยได้รับการบรรยายธรรมจากพระอธิการจักรพงศ์ ธนธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ้านชาติตระการ และได้รับความรู้จากการบรรยาย เรื่อง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และบทสรุปวินัยในระบบงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดยนายกฤษฎากรณ์ หนูทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
ผู้โพส : admin