องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ “สวมหมวกกันน็อค ก่อนขี่มอเตอร์ไซด์ เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน” องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยนายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% ทั่วประเทศ เน้นใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมาย ลดบาดเจ็บ – สูญเสียบนท้องถนน – พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เผยถึงมติ ศปถ. ได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ – พร้อมสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำหนดแนวทางและมาตรการ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % – รวมถึงนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และย้ำเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้นำต่าง ๆให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ผู้โพส : admin