ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค.
ชื่อไฟล์ : jwPhzXvWed32553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้