ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : JPwG23DThu111245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้