ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รหัสครุภัณฑ์ 003-49-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง