ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 054-52-0005 และ 054-58-0007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง