ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านนาปักแรด จากข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ถึงไร่นายนำพล คงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง